Nabor nahled kopie2

          

 

POSILUJEME LÉKAŘSKÉ TÝMY!

 

Do našich lékařských týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

Mgr. Lucie Šedivá
Nábor a vzdělávání lékařů 

Tel.: +420 601 104 473

E-mail: nabor@kkn.cz

https://nemkv.cz/kariera

https://nemcheb.cz/kariera

 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívil zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji  

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci pracovní cesty navštívil spolu s dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví léčebné lázně v Mariánských lázních a Karlovarskou krajskou nemocnici v Karlových Varech.

 V Mariánských lázních ministr zdravotnictví spolu s náměstkem Josefem Pavlovicem a vedoucím Českého inspektorátu lázní a zřídel Zdeňkem Třískalou řešil se zástupci společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. stav českého lázeňství a jak může ministerstvo pomoci. V rámci návštěvy vedení lázní ministrovi představilo fungování lázeňské péče v Mariánských lázních.

V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech ministr zdravotnictví a jeho tým jednal se zástupci vedení Karlovarského kraje i krajské nemocnice. Řešena byla spolupráce při zajištění zdravotní péče, onkologická péče, vzdělávání zdravotníků a vyslechl si plány na rozvoj zdravotní péče v kraji. „Zástupci Karlovarského kraje a vedení nemocnice mě seznámili s fungováním, personálním zajištěním a plány rozvoje zdravotní péče v Karlovarském kraji. Zdravotnictví v Karlovarském kraji čelí řadě výzev a Ministerstvo zdravotnictví s jeho přímo řízenými organizacemi je pod mým vedením kraji maximálně nápomocno, ať už jde mj. o onkologickou péči, vzdělávání zdravotníků či projekty financované z evropských zdrojů,“  uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Generální ředitel nemocnice prezentoval úspěchy nemocnice v podpoře a rozvoji centrové péče v některých oborech a rozsáhlý projekt generelu obou nemocnic. Nejen nedávno dokončenou kompletní rekonstrukci chebské nemocnice, ale i další investice do modernizace a rekonstrukce budov karlovarské nemocnice. „V rámci návštěvy pana ministra Vlastimila Válka jsme nastínili naši úlohu, jakožto největšího poskytovatele zdravotnické péče v Karlovarském kraji, rozvoj nemocnice a zajištění centralizované péče v našem kraji. Věnovali jsme čas debatě o onkologické péči v našem regionu s absencí fakultní nemocnice a spolupráci s ostatními pracovišti,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, FICS.

Pro Karlovarský kraj je stále aktuální téma letecké záchranné služby, kterou v kraji postrádáme. Již dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že třetina území regionu není pokryta v doletové době dvaceti minut, což je zejména pro oblast Krušných hor značný problém, a to z pohledu silného turistického ruchu a nedostupnosti terénu. Pokud by v kraji vzniklo stanoviště letecké záchranné služby, mohla by posádka obsloužit, v případě potřeby, i značnou část sousedních krajů. Snažíme se být v této věci aktivní a již jsme zadali k vypracování dokumentaci, která shrne veškeré požadavky nezbytné pro její zřízení. Karlovarský kraj by pak byl schopen zajistit vybavení, letecké záchranné služby, nicméně provoz by měl být hrazen ze strany státu,“ uvedl poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš. 

Zdravotní sestry na KVIFF se zapotily, naštěstí nikdy nešlo o život 


57. ročník KVIFF 2023 📽 je již minulostí. Zdravotníci Karlovarské krajské nemocnice opět zajistili zdravotní péči o návštěvníky a účastníky festivalu, a to přímo v Thermalu, všech kinosálech i v ulicích města, stejně jako v předchozích letech.

„Nejčastějším zdravotním problémem návštěvníků letošního festivalu byly bolesti hlavy, střevní obtíže, kolapsy z horka, puchýře či kousnutí klíštětem. Zdravotníci však zasahovali i u pořezání sklem a u pádů z kola," uvedla tisková mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Naše zdravotní týmy péči o návštěvníky 57. KVIFF zvládly opět na výbornou a poděkování od realizačního týmu je toho důkazem.
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Práce v areálu karlovarské nemocnice pokračují podle plánu

V rámci 1. etapy projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ postupují naplánované stavební práce a úpravy dle časového harmonogramu. V současné době pokračuje rekonstrukce pavilonu L a v horizontu několika týdnů dojde k demolici samostatně stojícího objektu M. Rekonstrukce i demolice by měly být dokončeny ještě v letošním roce.   

„V pavilonu L, kde v minulosti sídlilo infekční oddělení, nyní probíhají stavební úpravy a rekonstrukce, které zcela změní dispoziční řešení a celkový vzhled objektu. Vznikne zde prostor pro několik provozů, ať už se jedná o administrativně provozní úseky či transfuzní oddělení. To v současné době funguje mimo areál nemocnice a já jsem velmi rád, že budeme moci nejen personálu transfuzního oddělení, ale také dárcům v budoucnu nabídnout nové prostory, které budou splňovat standardy moderního zařízení,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.     
        
Stavebními úpravami pavilonu L vznikne střešní nástavba, úpravy se však týkají i ploch části přilehlého pozemku, kde zvýšením profilu vznikne manipulační plocha určená pro zásobování objektu a pro umístění odpadových nádob. Práce provádí společnost OHLA ŽS, a.s. Celkové náklady za rekonstrukci pavilonu L by měly dosáhnout výše 275 milionů korun.   

„Souběžně s tímto projektem realizuje nemocnice dotační projekt „Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře“, jehož cílem je dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení vybudovaného v rámci rekonstrukce objektu L. Tento dotační projekt je ze 70 % hrazen z dotace EU a 30 % tvoří náklady KKN a.s. Celkový dotační projekt je plánován ve výši cca 60 milionů korun, z toho 20,5 milionu korun je určeno pro transfuzní oddělení. Konkrétně se jedná o vestavěné komorové mrazáky a lednice pro skladování plazmy a krve, centrální měření teploty a vlhkosti všech místností a lednic včetně mrazáků, šokové zmrazovače plazmy, velkokapacitní centrifugy a další,“ upřesnil provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.     

„Projekty zaměřené na zvyšování úrovně občanské vybavenosti jsou tradiční doménou naší společnosti. Výstavbě či rekonstrukci různých zdravotnických zařízení a nemocnic po celé České republice se věnujeme dlouhodobě a rádi, protože možnost přispět ke zvyšování úrovně lékařské péče, a tím i ke zvyšování životní úrovně našich spoluobčanů, je jedním z našich dlouhodobých cílů. Jsem proto velmi rád, že jsme mohli navázat spolupráci v této oblasti také s Karlovarskou krajskou nemocnicí. Věřím, že stavební úpravy pavilonu L budou bez komplikací pokračovat i nadále, aby mohl být celý projekt již na začátku příštího roku završen stěhováním do nových prostor,“ uvedl generální ředitel společnosti OHLA ŽS a.s. Roman Kocúrek.

Součástí 1. etapy projektu je také demolice objektu M, jež by měla být zahájena v měsíci červnu. Samostatně stojící pavilon sloužil jako zdravotnické zařízení s dětským oddělením, ORL a oční ambulancí, část budovy byla v minulosti využívána jako zázemí a učebny pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Demolici provede společnost MARENT DEMOLICE s.r.o., náklady by neměly přesáhnout částku ve výši 3,4 miliony korun.    

„Kompletní demolice bude zahájena vnitřním odstrojováním dveří, oken a povlakove krytiny. Následně bude zahájena demolice objektu pomocí demoličního stroje Caterpillar 330 UHD s nasazenými hydraulickými nůžkami a s příslušným dosahem pro tuto budovu. Jednotlivé materiály budou dále tříděny pomocí dalších strojů Caterpillar na materiály, které lze recyklovat a které je třeba odvézt na skládku. Recyklace materiálů pro následné zpětné zásypy podzemních prostor a úpravu terénu proběhne v místě na ploše vedle objektu M. Ostatní materiály budou nakládány na nákladní automobily a odváženy dle místa určení mimo lokalitu stavby respektive demolice,“ doplnila ředitelka společnosti MARENT DEMOLICE s.r.o. Gabriela Kočová.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma