Uzavření porodnice v Chebu

Nemocnice v Chebu dočasně přerušila s okamžitou platností provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. V provozu zůstane pouze gynekologická ambulance. Porody i akutní gynekologické výkony budou směrovány do Karlových Varů. Důvodem k opatření je personální situace v chebské nemocnici v důsledku epidemie covid. Zaměstnanci porodnice tak dočasně posílí své kolegy na ostatních pracovištích. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme všem za pochopení i podporu.

Hejtman: Situace v chebské nemocnici je vážná, ale zatím jsme vždy našli řešení

IMG 7047

Primář interního oddělení chebské nemocnice Stanislav Adamec zveřejnil informace o alarmujícím stavu ohledně nedostatku lůžek pro pacienty s COVID-19, o přetížení sester a dalšího personálu. Uvedl, že zdravotníci v Chebu jsou kvůli limitní kapacitě nuceni k selektivní péči, k výběru pacientů, kterým poskytnou intenzivní péči a kterým už nikoliv. Asi nikdo z nás si nedovede představit fyzické a psychické vyčerpání lidí, kteří denně pečují o pacienty s koronavirem, slouží ve dne v noci a s rizikem, že se sami nakazí. To jediné, co pro ně můžeme udělat, je, že se jim pokusíme ulevit. A o to se taky snaží jak krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková, jež kromě další práce denně hledá všechny možnosti, jak rozšířit kapacitu a případně překládat pacienty do jiných nemocnic a regionů. Pracuje na tom vedení nemocnice i další zdravotnická zařízení.​

Konkrétně během včerejšího rána jsme v Chebu reprofilovali všechna "necovidová" lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech. V pátek se převáželi pacienti do Prahy a Plzně v sobotu do Karlových Varů a Nejdku, dnes do Nemocnice Mariánské Lázně. Situace v Chebu je monitorována a řeší se nepřetržitě, stejně tak je to ale i s ostatními nemocnicemi v kraji. Jsme prakticky stále v kontaktu s krajskou koordinátorkou i s vedením KKN. Každopádně jsem rád, že i pan primář konstatoval mírné zlepšení situace v chebské nemocnici během soboty 9. ledna.

Vím, že uvedená řešení rozhodně nejsou ideální a vycházejí z dostupných možností. Ale další vlna koronaviru trápí všechny kraje bez rozdílu a my se ji snažíme zvládnout a nikoho v tom nenechat. To platí stejně také pro chebskou nemocnici.

Petr Kulhánek
Hejtman Karlovarského kraje

Antigenní testování a přípravy na očkování

V Karlovarském kraji probíhá dobrovolné antigenní testování na covid-19 a běží přípravy i na plošné očkování. Více informací najdete v tiskové zprávě Karlovarského kraje na facebookovém profilu naší nemocnice https://www.facebook.com/kknkv

NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM NA TESTOVÁNÍ

Od čtvrtka 28. ledna 2021 mají obyvatelé Karlovarského kraje možnost využít pro rezervaci termínu testu na COVID-19 online rezervační systém, který připravil Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Nadále bude fungovat i nyní velmi vytížená linka krajského call centra 950 380 380.

Online rezervační systém mohou využít pro rezervace termínů praktičtí lékaři i veřejnost. „Systém nabízí možnost registrace praktických lékařů. To jim následně umožní rezervovat termín testu i pro své pacienty rovnou v ordinaci ihned po vystavení e-žádanky v informačním systému ÚZIS. Určený je samozřejmě i pro všechny občany, kteří si potřebují test nechat provést,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Rezervovat lze termín na provádění testu RT-PCR k prokázání přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle, nebo termín k provedení POC antigenního testu k prokázání přítomnosti protilátek na koronavirus SARS CoV-2.

Link pro vstup do systému:

www.rezervacekk.cz

V rezervačním systému jsou k dispozici obyvatelům Karlovarského kraje i registrovaným praktickým lékařům odběrové kapacity spolupracujících odběrových míst v Karlovarském kraji, které provádí testy na prokázání přítomnosti koronaviru v těle. „V následujícím období budeme usilovat o rozšíření nabídky termínů k rezervaci testů metodou RT-PCR pro samoplátce i o zapojení těch odběrových míst, která provádí odběry pouze samoplátcům,“ upřesnil Oldřich Volf, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Pravidla rezervace termínu k provedení testu Covid-19:

Každá osoba si současně může rezervovat pouze 1 termín testu metodou POC nebo PCR a to v souladu s platnými pravidly pro provádění těchto testů, které jsou stanoveny mimořádnými nebo krizovými opatřeními Vlády ČR. Rezervace dalšího termínu testu bude umožněna až po expiraci aktuálně rezervovaného termínu.

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím rezervačního systému k testování Covid-19 Karlovarského kraje nebude umožněn vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa a nebude zde proveden test Covid-19.

Rezervace termínu testu nebo i následně provedení testu může být omezeno v souladu s platnými mimořádnými a krizovými opatřeními Vlády ČR nebo požadavky jednotlivých odběrových míst.

Způsob vytvoření rezervace:

E-mailová adresa a telefonní číslo, které uvede zájemce jako nepřihlášený uživatel v registračním formuláři, slouží k potvrzení vytvořené předrezervace termínu a následně k jeho případné změně nebo zrušení.

V případě rezervace termínu testu prováděné přihlášeným lékařem, není vyplnění e-mailové adresy podmínkou, ale v případě jejího vyplnění na ni bude doručena zpráva s informacemi o rezervovaném termínu testu a o způsobu jeho změny nebo zrušení.

V případě, že se zájemce nemůže dostavit k provedení testu Covid-19 v rezervovaném termínu, je třeba tuto rezervaci zrušit prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který byl doručen během rezervace termínu testu na Covid-19, případně prostřednictvím operátora krajského call centra. Uvolní se tak kapacita pro jiné zájemce o testování.

V případě problémů s vytvořením rezervace termínu testu Covid-19 v online rezervačním systému, jsou připraveni nadále pomoci operátoři krajského call centra například dokončit rezervaci termínu. Linka krajského call centra 950 380 380 nadále neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce RT-PCR testu.

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

COVID-19: INFORMACE O TESTOVÁNÍ "Antigen" i "PCR"

A) DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

ODBĚRNÉ MÍSTO:

Karlovarská krajská nemocnice,

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

Vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle POUZE DRIV-IN (vyšetření probíhá v automobilu)

REZERVACE TERMÍNU (nezbytná!):

Krajské call centrum 950 380 380

Provozní doba v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PRAVIDLA PRO ODBĚR - ANTIGENNÍ TESTY:

1. Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra

950 380 380

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není nikomu umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu

2. Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém místě si s sebou přineste čitelně vyplněný Formulář pro provedení odběru, ke stažení například zde: DOBROVOLNÉ VYŠETŘENÍ VEŘEJNOSTI POC ANTIGENNÍMI TESTY

3. Dostavte se na odběrové místo v čas, na který máte potvrzenou rezervaci

4. Připravte si vyplněný Formulář pro provedení odběru

5. Na místě odběru postupujte dle pokynů personálu odběrového místa

6. Před odběrem předložte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a čitelně vyplněný Formulář

pro provedení odběru

7. Po provedení antigenního testu vyčkejte 20 – 30 minut na výsledek testu dle pokynů personálu odběrového místa

8. V případě negativního výsledku antigenního testu obdržíte Potvrzení o absolvování POC testu

9. V případě pozitivního výsledku antigenního testu:

- Vám bude na místě proveden konformační PCR test, výsledek se dozvíte cca do 48 hodin a do té doby Vám budou nařízena karanténní opatření (pokud nemáte příznaky onemocnění Covid-19)

- Vám budou nařízena izolační opatření na dobu minimálně 10 dní (pokud máte příznaky onemocnění Covid-19)

Dodržujte, prosím, pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí

------------------------------------------------------

B) PCR TESTY PRO INDIKOVANÉ OSOBY (není určeno pro samoplátce!)

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

S účinností od středy 7. října 2020 je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínů odběru na Covid-19 na odběrových místech.

KONTAKT PRO REZERVACI TERMÍNU ODBĚRU:

tel.: 950 380 380

Cena volání na informační linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Účastnická čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PROVOZNÍ DOBA

Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

PRO KOHO JE LINKA URČENA

Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

jméno a příjmení,

rodné číslo,

telefon,

adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:

Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

 

Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

Informační linka pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob

  • Informační linka NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení volejte 112

  • Informační linka slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií 
  • Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.) 
  • Operátor se bude ptát kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu
  • Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici. Respektujte pokyny operátora
  • Informační linka se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účely, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií
  • V době mimo shora uvedených případů je informační linka přesměrována na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, kde lze získat přiměřené informace
  • Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950

Informační linka 950 380 180


 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma