Nabor nahled kopie2

          

 

POSILUJEME LÉKAŘSKÉ TÝMY!

 

Do našich lékařských týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

Mgr. Lucie Šedivá
Nábor a vzdělávání lékařů 

Tel.: +420 601 104 473

E-mail: nabor@kkn.cz

https://nemkv.cz/kariera

https://nemcheb.cz/kariera

 

Práce v areálu karlovarské nemocnice pokračují podle plánu

V rámci 1. etapy projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ postupují naplánované stavební práce a úpravy dle časového harmonogramu. V současné době pokračuje rekonstrukce pavilonu L a v horizontu několika týdnů dojde k demolici samostatně stojícího objektu M. Rekonstrukce i demolice by měly být dokončeny ještě v letošním roce.   

„V pavilonu L, kde v minulosti sídlilo infekční oddělení, nyní probíhají stavební úpravy a rekonstrukce, které zcela změní dispoziční řešení a celkový vzhled objektu. Vznikne zde prostor pro několik provozů, ať už se jedná o administrativně provozní úseky či transfuzní oddělení. To v současné době funguje mimo areál nemocnice a já jsem velmi rád, že budeme moci nejen personálu transfuzního oddělení, ale také dárcům v budoucnu nabídnout nové prostory, které budou splňovat standardy moderního zařízení,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.     
        
Stavebními úpravami pavilonu L vznikne střešní nástavba, úpravy se však týkají i ploch části přilehlého pozemku, kde zvýšením profilu vznikne manipulační plocha určená pro zásobování objektu a pro umístění odpadových nádob. Práce provádí společnost OHLA ŽS, a.s. Celkové náklady za rekonstrukci pavilonu L by měly dosáhnout výše 275 milionů korun.   

„Souběžně s tímto projektem realizuje nemocnice dotační projekt „Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře“, jehož cílem je dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení vybudovaného v rámci rekonstrukce objektu L. Tento dotační projekt je ze 70 % hrazen z dotace EU a 30 % tvoří náklady KKN a.s. Celkový dotační projekt je plánován ve výši cca 60 milionů korun, z toho 20,5 milionu korun je určeno pro transfuzní oddělení. Konkrétně se jedná o vestavěné komorové mrazáky a lednice pro skladování plazmy a krve, centrální měření teploty a vlhkosti všech místností a lednic včetně mrazáků, šokové zmrazovače plazmy, velkokapacitní centrifugy a další,“ upřesnil provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.     

„Projekty zaměřené na zvyšování úrovně občanské vybavenosti jsou tradiční doménou naší společnosti. Výstavbě či rekonstrukci různých zdravotnických zařízení a nemocnic po celé České republice se věnujeme dlouhodobě a rádi, protože možnost přispět ke zvyšování úrovně lékařské péče, a tím i ke zvyšování životní úrovně našich spoluobčanů, je jedním z našich dlouhodobých cílů. Jsem proto velmi rád, že jsme mohli navázat spolupráci v této oblasti také s Karlovarskou krajskou nemocnicí. Věřím, že stavební úpravy pavilonu L budou bez komplikací pokračovat i nadále, aby mohl být celý projekt již na začátku příštího roku završen stěhováním do nových prostor,“ uvedl generální ředitel společnosti OHLA ŽS a.s. Roman Kocúrek.

Součástí 1. etapy projektu je také demolice objektu M, jež by měla být zahájena v měsíci červnu. Samostatně stojící pavilon sloužil jako zdravotnické zařízení s dětským oddělením, ORL a oční ambulancí, část budovy byla v minulosti využívána jako zázemí a učebny pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Demolici provede společnost MARENT DEMOLICE s.r.o., náklady by neměly přesáhnout částku ve výši 3,4 miliony korun.    

„Kompletní demolice bude zahájena vnitřním odstrojováním dveří, oken a povlakove krytiny. Následně bude zahájena demolice objektu pomocí demoličního stroje Caterpillar 330 UHD s nasazenými hydraulickými nůžkami a s příslušným dosahem pro tuto budovu. Jednotlivé materiály budou dále tříděny pomocí dalších strojů Caterpillar na materiály, které lze recyklovat a které je třeba odvézt na skládku. Recyklace materiálů pro následné zpětné zásypy podzemních prostor a úpravu terénu proběhne v místě na ploše vedle objektu M. Ostatní materiály budou nakládány na nákladní automobily a odváženy dle místa určení mimo lokalitu stavby respektive demolice,“ doplnila ředitelka společnosti MARENT DEMOLICE s.r.o. Gabriela Kočová.

Kolektivní vyjednávání přinesla navýšení mezd

 

Kolektivní vyjednávání všech odborových organizací Karlovarské krajské nemocnice s vedením KKN aktivně probíhalo na měsíční bázi již od října loňského roku. Odboráři šli do vyjednávání s cílem dohodnout se na zvýšení platů a pokračovat tak v dlouhodobém plánu dorovnávání mezd v několika kategoriích ke státním tabulkám, u ostatních pak udržení nad úrovní těchto tabulek.

„S  karlovarskými odborářskými kolegy jsme se shodli v návrhu a žádali  vedení nemocnice o plošné přidání, nikoliv o procentuální, protože v našich pracovních týmech byly a jsou nízkopříjmové skupiny, bez kterých nemůžeme jako celek fungovat,“ uvedla vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice Cheb, členka odborů, Zdeňka Semotánová.  

Na základě dohody tak došlo od 1. února 2023 k navýšení mezd  u středního zdravotnického personálu a lékařů dle předloženého návrhu odborových svazů. Navíc bylo dohodnuto dorovnání mezd nastupujícím mladým lékařům v kategoriích L1 a L2 a zároveň sestrám s delší praxí k úrovni státních tabulek. Mimo jiné byl navýšen příspěvek na penzijní připojištění.

Rekonstrukce a dostavba pavilonu B Nemocnice Cheb je dokončena

Karlovarský kraj zahájil na podzim roku 2019 rekonstrukci a dostavu pavilonu B chebské nemocnice. Navázal tak na výstavbu nového pavilonu A, jež byla dokončena v roce 2018. V nových prostorech již byl zahájen provoz. Kraj za rekonstrukci nemocnice zaplatil více než tři čtvrtě miliardy korun.        


„Pavilon B se dočkal rekonstrukce a přístavby. Levá část zrekonstruované budovy nyní  slouží pro specializované ambulance, ORL a ordinaci pro sonografická vyšetření. Středová část je určena pro pracoviště a zázemí radiologie. V pavilonu jsou umístěna lůžková oddělení chirurgie, interny, gynekologie a ORL. Nechybí ani osm takzvaných dospávacích lůžek, jež jsou určena pacientům po operacích. Sloužit budou pro všechny operační sály. V tomto pavilonu se nachází také gynekologická ambulance a rehabilitace. Pacienti a návštěvníci nemocnice jistě ocení i úpravy hlavního vchodu a možnost občerstvení v bistru,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.    

V měsíci lednu probíhaly nutné funkční zkoušky, regulace systémů a odstraňování drobných vad a nedodělků. Následně byl pavilon B dovybaven například  lékařskou technikou, nábytkem a výpočetní technikou. Revitalizace se netýkala jen přímo budovy nemocnice, provedeny byly také úpravy venkovní komunikace, veřejného osvětlení, chodníků a sadové úpravy. Před hlavním vstupem vzniklo nové parkoviště.       

„Jednalo se o velmi zásadní investici ze strany Karlovarského kraje, která přinesla nejen nové prostory pro pacienty, ale také  odpovídající zázemí a špičkové vybavení pro lékaře, sestry a zdravotnický personál. Věřím, že i tento fakt by mohl pomoci v získávání dalších lékařů a zdravotníků k působení v našem kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.


Za stavební práce na rekonstrukci a přístavbě pavilonu B Nemocnice Cheb zaplatil Karlovarský kraj 241 milionů korun, za vybavení rekonstruovaného pavilonu pak 35 milionů korun. Celkové náklady za kompletní práce na pavilonu A i B, a to včetně přístrojového a dalšího vybavení, dosáhly částky 772 milionů korun.         

„Jsme rádi, že byla kompletní rekonstrukce nemocnice v Chebu dokončena a že bude plně sloužit veřejnosti. Poskytne  důstojné a moderní prostředí pro  diagnostiku a léčbu a společně dokážeme, že jsme nejen hezkým, ale především kvalitním partnerem pro pacienty nejen chebského regionu. Věříme, že tato atraktivita se promítne i do zájmu absolventů fakult a zdravotních škol o zaměstnání v Chebu,“ komentoval generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. Josef März.       

Většina oddělení je již přestěhována a v provozu, ambulance a další provozy pak měly být  přestěhovány do konce měsíce února. Následně bude zahájen zkušební provoz. Oficiální otevření a Den otevřených dveří se koná 20. února, kdy mohou zájemci z řad široké veřejnosti nahlédnout do vybraných prostor, například do nového pokoje či do části ambulantního traktu.    
„Poděkování rozhodně patří také personálu Nemocnice Cheb za obrovskou míru trpělivosti, kterou se musel obrnit. Pět let všichni pracovali v provizorních podmínkách, což nebylo vůbec jednoduché. Věřím, že odměnou jim bude to, že Nemocnici Cheb rekonstrukce posunula kvalitou na úroveň fakultní nemocnice,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma