Uzavření porodnice v Chebu

Nemocnice v Chebu dočasně přerušila s okamžitou platností provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. V provozu zůstane pouze gynekologická ambulance. Porody i akutní gynekologické výkony budou směrovány do Karlových Varů. Důvodem k opatření je personální situace v chebské nemocnici v důsledku epidemie covid. Zaměstnanci porodnice tak dočasně posílí své kolegy na ostatních pracovištích. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme všem za pochopení i podporu.

Hejtman: Situace v chebské nemocnici je vážná, ale zatím jsme vždy našli řešení
IMG 7047

Primář interního oddělení chebské nemocnice Stanislav Adamec zveřejnil informace o alarmujícím stavu ohledně nedostatku lůžek pro pacienty s COVID-19, o přetížení sester a dalšího personálu. Uvedl, že zdravotníci v Chebu jsou kvůli limitní kapacitě nuceni k selektivní péči, k výběru pacientů, kterým poskytnou intenzivní péči a kterým už nikoliv. Asi nikdo z nás si nedovede představit fyzické a psychické vyčerpání lidí, kteří denně pečují o pacienty s koronavirem, slouží ve dne v noci a s rizikem, že se sami nakazí. To jediné, co pro ně můžeme udělat, je, že se jim pokusíme ulevit. A o to se taky snaží jak krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková, jež kromě další práce denně hledá všechny možnosti, jak rozšířit kapacitu a případně překládat pacienty do jiných nemocnic a regionů. Pracuje na tom vedení nemocnice i další zdravotnická zařízení.​

Konkrétně během včerejšího rána jsme v Chebu reprofilovali všechna "necovidová" lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech. V pátek se převáželi pacienti do Prahy a Plzně v sobotu do Karlových Varů a Nejdku, dnes do Nemocnice Mariánské Lázně. Situace v Chebu je monitorována a řeší se nepřetržitě, stejně tak je to ale i s ostatními nemocnicemi v kraji. Jsme prakticky stále v kontaktu s krajskou koordinátorkou i s vedením KKN. Každopádně jsem rád, že i pan primář konstatoval mírné zlepšení situace v chebské nemocnici během soboty 9. ledna.

Vím, že uvedená řešení rozhodně nejsou ideální a vycházejí z dostupných možností. Ale další vlna koronaviru trápí všechny kraje bez rozdílu a my se ji snažíme zvládnout a nikoho v tom nenechat. To platí stejně také pro chebskou nemocnici.

Petr Kulhánek
Hejtman Karlovarského kraje
Antigenní testování a přípravy na očkování

V Karlovarském kraji probíhá dobrovolné antigenní testování na covid-19 a běží přípravy i na plošné očkování. Více informací najdete v tiskové zprávě Karlovarského kraje na facebookovém profilu naší nemocnice https://www.facebook.com/kknkv

COVID-19: INFORMACE O TESTOVÁNÍ "Antigen" i "PCR"

A) DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

ODBĚRNÉ MÍSTO:

Karlovarská krajská nemocnice,

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

Vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle POUZE DRIV-IN (vyšetření probíhá v automobilu)

REZERVACE TERMÍNU (nezbytná!):

Krajské call centrum 950 380 380

Provozní doba v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin

Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PRAVIDLA PRO ODBĚR - ANTIGENNÍ TESTY:

1. Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra

950 380 380

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není nikomu umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu

2. Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém místě si s sebou přineste čitelně vyplněný Formulář pro provedení odběru, ke stažení například zde: http://bezport.kr-karlovarsky.cz/file/5379_1_1/

3. Dostavte se na odběrové místo v čas, na který máte potvrzenou rezervaci

4. Připravte si vyplněný Formulář pro provedení odběru

5. Na místě odběru postupujte dle pokynů personálu odběrového místa

6. Před odběrem předložte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a čitelně vyplněný Formulář

pro provedení odběru

7. Po provedení antigenního testu vyčkejte 20 – 30 minut na výsledek testu dle pokynů personálu odběrového místa

8. V případě negativního výsledku antigenního testu obdržíte Potvrzení o absolvování POC testu

9. V případě pozitivního výsledku antigenního testu:

- Vám bude na místě proveden konformační PCR test, výsledek se dozvíte cca do 48 hodin a do té doby Vám budou nařízena karanténní opatření (pokud nemáte příznaky onemocnění Covid-19)

- Vám budou nařízena izolační opatření na dobu minimálně 10 dní (pokud máte příznaky onemocnění Covid-19)

Dodržujte, prosím, pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí

------------------------------------------------------

B) PCR TESTY PRO INDIKOVANÉ OSOBY (není určeno pro samoplátce!)

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

S účinností od středy 7. října 2020 je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínů odběru na Covid-19 na odběrových místech.

KONTAKT PRO REZERVACI TERMÍNU ODBĚRU:

tel.: 950 380 380

Cena volání na informační linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Účastnická čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PROVOZNÍ DOBA

Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

PRO KOHO JE LINKA URČENA

Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

jméno a příjmení,

rodné číslo,

telefon,

adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:

Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

 

Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

Informační linka pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob

  • Informační linka NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení volejte 112

  • Informační linka slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií 
  • Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.) 
  • Operátor se bude ptát kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu
  • Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici. Respektujte pokyny operátora
  • Informační linka se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účely, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií
  • V době mimo shora uvedených případů je informační linka přesměrována na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, kde lze získat přiměřené informace
  • Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950

Informační linka 950 380 180


 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna