Milostivé léto

Protože je naše organizace právnickou osobou, chtěli bychom informovat dlužníky, že právní úprava milostivého léta II nabyla účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Pro dlužníky jsou srozumitelným způsobem informace shrnuty zde: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Ochrana dýchacích cest v našich zdravotnických zařízeních

Covid pozitivních pacientů přibývá...nejen těch hospitalizovaných, ale i těch, kteří přichází s akutními obtížemi či pro léky...doporučujeme tedy v našich nemocnicích nosit ochranu úst a nosu, pro zajištění ochrany nejen sebe, ale i ostatních pacientů či personálu.
Děkujeme všem za pochopení!

Urgentní příjem karlovarské nemocnice má nové CT za miliony

 

1F7FA36A C78F 4270 B389 E0921EB0FEC1

 10 let staré CT na urgentním příjmu Nemocnice Karlovy Vary nahradil nový přístroj za více než 30 miliónů korun. Splňuje ty nejpřísnější požadavky 21. století. 

 Technologicky zastaralý přístroj s častými servisními zásahy přiměl vedení nemocnice po nákladné modernizaci magnetické rezonance (leden letošního roku) pořídit další novinku - nové CT zn. Philips 6000 Series.

Toto CT zajistí včasnou diagnostiku zejména u akutních případů na urgentním příjmu. Oproti starému přístroji nabízí např. tzv. perfuzi celého mozku neboli kontrolu prokrvení u cévních mozkových příhod, výrazné zlepšení vyšetřování srdce či dynamické vyšetřování dutiny břišní, které zlepší rozlišení mezi maligním a benigním nádorem a zároveň umožní lepší kontrolu ložisek po onkologické léčbě.

Nový hardware a software naskenuje větší objem dat za kratší dobu, což vede ke zkrácení doby vyšetření a tím ke snížení radiační zátěže pacienta. Zrychlení diagnostiky umožňuje také přednastavení nové škály specifických protokolů pro diagnostiku daného onemocnění a je také zásadní u vyšetření pacientů v těžkém stavu u polytraumat a mrtvic,“ popisuje primář radiologického oddělení MUDr. Jiří Hofmann.

Pro obsluhující personál je bezesporu zajímavé bezdrátové připojení injektoru, který pacientovi aplikuje kontrastní látku či fyziologický roztok při samotném vyšetření. Díky tlakovým pístům vstřikuje pacientovi látku do žil přesněji a dbá na správnou rychlost vstřikování, aby nedošlo k poškození žilního vstupu. Zdravotníci, kteří s ním pracují, ocení i navigační systém pro miniinvazivní výkony pod CT, kdy zavádění instumentaria probíhá v biplanární (dvourovinné) kontrole bez ozařování operujícího lékaře.

Tomograf byl financován z EU fondů, respektive projektem  REACT-EU, kde byla KKN úspěšným žadatelem dotace, a to hned ve dvou výzvách 98. a 100., v celkové sumě cca 320.000.000 korun.   

„Karlovarská krajská nemocnice se pokoušela o obnovu rezonance a CT již v minulosti, ale z toho bohužel s příchodem pandemie sešlo. Až letos se díky výzvě REACT-EU podařilo modernizaci radiodiagnostického oddělení naplnit,“ doplnil Ing. Martin Čvančara, MBA, „tím ale modernizace RDG oddělení rozhodně nekončí. Čekáme na dva nové mobilní rentgeny, ultrazvuk či digitální skiagraf v celkové hodnotě téměř 16.500.000 korun.“

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma