24.10.2020
PŘINÁŠÍME VÁM PŘEHLED ODBĚROVÝCH MÍST V KARLOVARSKÉM KRAJI, KDE SE PROVÁDĚJÍ TESTY NA COVID-19
U každého odběrového místa najdete uvedeno, kde jsou přijímáni lidé indikovaní k odběru praktickým lékařem či hygienikem (mají v systému zavedenou elektronickou žádanku) a kde samoplátci. V případě, že SRN změní podmínky pro pendlery, a bude zapotřebí více možností pro testování samoplátců, budeme vás informovat o případném rozšíření těchto možností.
📌Odběrové místo Nemocnice Cheb (K Nemocnici 17). Určeno pouze lidem s elektronickou žádankou indikovaným praktickým lékařem či hygienikem.
📌Odběrové místo v Nemocnici Karlovy Vary (na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu). Pro osoby s elektronickou žádankou.
📌Odběrové místo Lab In v Karlových Varech (Bezručova 1098/10). Pro samoplátce, případně i pro osoby s elektronickou žádankou.
📌Odběrové místo Lab In v Mariánských Lázních (Komenského 515/6). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
📌Odběrové místo Lab In v Aši, Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
📌Odběrové místo Sokolov - NEMOS, Komenského 77 (areál společnosti Sokolovská bytová). Pro osoby s elektronickou žádankou.
📌Odběrové místo NZZ Garant-Service (Fr. Krejčího 6 - před rodinným domem Karlovy Vary). Určeno samoplátcům.
📌Odběrové místo Poliklinika Flora Cheb (Májová 582/19). Určeno osobám se žádankou i samoplátcům.
‼️Telefonní linka pro osoby indikované k odběru lékařem či hygienikem: 950 380 380​☎️
Seznam odběr​ových míst pro testy na COVID-19 v ČR najdete na stránkách MZ ČR:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
22.10.2020

Karlovarská krajská nemocnice zastavuje z důvodu nárůstu počtu indikovaných pacientů do odvolání příjem rezervací na vyšetření covid-19 od samoplátců. V příštím týdnu by mělo dojít k otevření nového odběrového místa pro samoplátce v Karlových Varech, o termínu budeme informovat.


 

14.10.2020

Medici v3


 

Rezervace termínů odběru na Covid-19 pro indikované osoby

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

S účinností od středy 7. října 2020 je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínu odběru na Covid-19 ve spolupracujících odběrových místech.

Kontakt pro rezervaci termínu odběru

950 380 380

Cena volání na informační linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na 950 používá státní správa.

Provozní doba

Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Pro koho je linka určena

Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

Pravidla pro návštěvu odběrového místa

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:

 • Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.
 • Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.
 • Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
 • Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.
 • V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.
 • Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.
 • Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

Upozornění

Linka 950 380 380 neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce.

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155.

Informační linka pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob

 • Informační linka NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení volejte 112

 • Informační linka slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií 
 • Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.) 
 • Operátor se bude ptát kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu
 • Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici. Respektujte pokyny operátora
 • Informační linka se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účely, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií
 • V době mimo shora uvedených případů je informační linka přesměrována na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, kde lze získat přiměřené informace
 • Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950

Informační linka 950 380 180


 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna