red 5848807 1920   Slider web čtverec 33

 

POSILUJEME TÝMY DO ZREKONSTRUOVANÉ NEMOCNICE CHEB!

Rekonstrukce chebské nemocnice je u konce a otevírá tak nové pracovní příležitosti. Nabízíme funkční místa, především v oboru interní lékařství a možnost specializace v dalších oborech.

Nabízíme individuální mzdy a příplatky na interním a onkologickém oddělení.

Kontaktujte nás!

Klára Bílská
Nábor a vzdělávání lékařského zdravotnického personálu
E-mail: nabor@kkn.cz
Tel.: +420 733 166 128

Zákaz návštěv

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

současné období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění. Těžký průběh onemocnění mohou nejčastěji vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto onemocnění se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním či mluvením. 

I v našem kraji zaznamenáváme nárůst respiračních onemocnění, proto jsme dne 21. prosince 2022 vyhlásili zákaz návštěv.

ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A JSOU POVOLENY VÝJIMKY U:

  • NEZLETILÝCH PACIENTŮ
  • PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ
  • PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI
  • DOPROVODU U PORODU
  • PACIENTŮ, U KTERÝCH OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ ROZHODNE, ŽE JE NÁVŠTĚVA PŘÍNOSEM PRO REKONVALESCENCI PACIENTA

U TĚCHTO VÝJIMEK PLATÍ PRAVIDLA PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY, A TO:

  • Návštěva nejeví známky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota)
  • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor či rouška)
  • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
  • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem
  • Při nerespektování uvedených pravidel, může být návštěva ukončena

Chráníme tak nejen hospitalizované pacienty, ale i ošetřující personál. Děkujeme za pochopení.

V karlovarské nemocnici byla zahájena rekonstrukce a budování nástavby pavilonu L. Práce souvisí s další etapou generelu nemocnice.

 

Úprava areálu karlovarské nemocnice pokračuje podle plánu. Po demolici pavilonu K již stavební firmy opravují pavilon L ( bývalé infekční oddělení), kam se po jeho dokončení přestěhuje transfúzní oddělení a technicko-hospodářská oddělení jako je finanční účtárna, personální úsek, oddělení biomedi.inženýrství a především centrální sklady. Jedná se o klíčovou stavbu celého generelu, která umožní vyklidit pavilon G a připravit ho k demolici. 

Po demolici pavilonu G vznikne na jeho místě zcela nová budova, kde je plánováno onkologie, lůžkové fondy pro kardiologii, interní oddělení, traumatologii, gynekologie a také o významnou část rozšířený gastroenterologický úsek. Rekonstrukce pavilonu L by měla skončit začátkem roku 2024. Celá investice čítá 270mil. Kč.

Urgentní příjem karlovarské nemocnice má nové CT za miliony

 

1F7FA36A C78F 4270 B389 E0921EB0FEC1

 10 let staré CT na urgentním příjmu Nemocnice Karlovy Vary nahradil nový přístroj za více než 30 miliónů korun. Splňuje ty nejpřísnější požadavky 21. století. 

 Technologicky zastaralý přístroj s častými servisními zásahy přiměl vedení nemocnice po nákladné modernizaci magnetické rezonance (leden letošního roku) pořídit další novinku - nové CT zn. Philips 6000 Series.

Toto CT zajistí včasnou diagnostiku zejména u akutních případů na urgentním příjmu. Oproti starému přístroji nabízí např. tzv. perfuzi celého mozku neboli kontrolu prokrvení u cévních mozkových příhod, výrazné zlepšení vyšetřování srdce či dynamické vyšetřování dutiny břišní, které zlepší rozlišení mezi maligním a benigním nádorem a zároveň umožní lepší kontrolu ložisek po onkologické léčbě.

Nový hardware a software naskenuje větší objem dat za kratší dobu, což vede ke zkrácení doby vyšetření a tím ke snížení radiační zátěže pacienta. Zrychlení diagnostiky umožňuje také přednastavení nové škály specifických protokolů pro diagnostiku daného onemocnění a je také zásadní u vyšetření pacientů v těžkém stavu u polytraumat a mrtvic,“ popisuje primář radiologického oddělení MUDr. Jiří Hofmann.

Pro obsluhující personál je bezesporu zajímavé bezdrátové připojení injektoru, který pacientovi aplikuje kontrastní látku či fyziologický roztok při samotném vyšetření. Díky tlakovým pístům vstřikuje pacientovi látku do žil přesněji a dbá na správnou rychlost vstřikování, aby nedošlo k poškození žilního vstupu. Zdravotníci, kteří s ním pracují, ocení i navigační systém pro miniinvazivní výkony pod CT, kdy zavádění instumentaria probíhá v biplanární (dvourovinné) kontrole bez ozařování operujícího lékaře.

Tomograf byl financován z EU fondů, respektive projektem  REACT-EU, kde byla KKN úspěšným žadatelem dotace, a to hned ve dvou výzvách 98. a 100., v celkové sumě cca 320.000.000 korun.   

„Karlovarská krajská nemocnice se pokoušela o obnovu rezonance a CT již v minulosti, ale z toho bohužel s příchodem pandemie sešlo. Až letos se díky výzvě REACT-EU podařilo modernizaci radiodiagnostického oddělení naplnit,“ doplnil Ing. Martin Čvančara, MBA, „tím ale modernizace RDG oddělení rozhodně nekončí. Čekáme na dva nové mobilní rentgeny, ultrazvuk či digitální skiagraf v celkové hodnotě téměř 16.500.000 korun.“

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma