Nabor nahled kopie2

          

 

POSILUJEME LÉKAŘSKÉ TÝMY!

 

Do našich lékařských týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

Mgr. Lucie Šedivá
Nábor a vzdělávání lékařů 

Tel.: +420 601 104 473

E-mail: nabor@kkn.cz

https://nemkv.cz/kariera

https://nemcheb.cz/kariera

 

Oddělení nukleární medicíny v karlovarské nemocnici se pyšní jedinečným diagnostickým přístrojem v ČR.

Oddělení nukleární medicíny v karlovarské nemocnici se pyšní jedinečným diagnostickým přístrojem v ČR.

Nemocnice Karlovy Vary spustila klinický provoz nového přístroje Symbia Pro.specta, který představuje další pokrok v oblasti hybridních zobrazovacích technologií SPECT/CT.  

Pro.specta je nová řada univerzálního zobrazovacího diagnostického systému, který disponuje pokročilou technologií SPECT a CT a umožňuje fúzi jejich obrazů. Jedná se o úplně první instalaci tohoto modelu v České i Slovenské republice.

„Náš nový přístroj je navržený pro jakékoli použití technologie SPECT/CT, využíváme ho hlavně pro zobrazování v kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii a dalších specializacích. Flexibilní detektory a otevřený design přístroje umožňují vyšetření širokého spektra typů pacientů – například dětí, výrazně obézních nebo imobilních pacientů, velmi dobře tolerují vyšetření pacienti s klaustrofobií. Zařízení lze také použít samostatně pro celotělovou a tomografickou scintigrafii nebo jako diagnostické CT. Personál pak má k dispozici stejné intuitivní rozhraní pro jednodušší ovládání. Největší výhodou nového typu je snížení radiační dávky pacienta, zkrácení doby vlastního vyšetření a zlepšení kvality zobrazení “ uvedl primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Valeš.

Před samotným vyšetřením jsou pacientovi podána nitrožilně radiofarmaka. Následuje vlastní scintigrafické snímání v celotělovém nebo tomografickém provedení, které umožňuje prostorové zobrazení. Ihned je doplněno lokalizační nebo diagnostické CT vyšetření, většinou v režimu Low-Dose s nižší mírou ozáření, a fúze obrazů obou metodik. Ta umožňuje výrazně lepší rozlišení a lokalizaci patologických lézí, zároveň se vyhodnotí i vlastní CT vyšetření. Tato technologie zobrazuje funkci orgánu či metabolickou aktivitu části těla.

Srdcem přístroje Symbia Pro.specta je tzv. myExam Companion s jednoduchým ovládáním, které ve SPECT/CT zobrazování odstraňuje tradiční manuální pracovní postupy závislé na uživateli. myExam Companion totiž nabízí automatizované nástroje, jež uživatele provázejí na každém kroku rozhodovacího procesu během vyšetření – od přípravy systému a pacienta přes akvizici snímků a rekonstrukci až po vyhodnocení a postprocessing.

To oddělením umožňuje rychle a snadněji dosahovat konzistentních výsledků bez ohledu na pacienta, proceduru či úroveň zkušeností uživatele. Další výraznou inovací, která je standardním vybavením, je daty řízená korekce pohybu pacienta, jenž kliknutím tlačítka automaticky koriguje pohyb pacienta během SPECT vyšetření a tím zlepšuje kvalitu snímku.

„Technologie hybridního SPECT/CT nebyla historicky dostupná pro všechny poskytovatele zdravotní péče. Místo toho mnoho institucí i nadále používá jen SPECT gamakamery, které nemohou vždy odpovědět na požadavky oddělení moderního molekulárního zobrazování či radiologie,“ dodává provozně-technický ředitel Karlovarské krajské nemocnice Ing. Martin Čvančara, MBA.

Tato novinka nahradila více jak deset let starý přístroj, jehož instalace trvala 30 dní. Celkové náklady na jeho pořízení se přiblížily k částce 24 milionů korun a na jeho úhradu byly využity finanční prostředky čerpané z dotačních fondů.

Den zdraví a bezpečí podruhé

V pátek a sobotu 22. - 23. 9. 2023 patřila chebská Krajinka složkám IZS. Konal se zde druhý ročník Dne zdraví a bezpečí.

 Jedna z největších akcí v Karlovarském kraji, kde bylo možné nahlédnout pod pokličku všem složkám integrovaného záchranného systému včetně dvou zdravotnických zařízení na jednom místě, proběhla o víkendu v Chebu v areálu Krajinné výstavy za podpory Města Cheb.

Akce byla rozdělena na dva dny, přičemž pátek patřil především předškolním a školním dětem a studentům středních škol. Navzdory nepřízni počasí dorazilo 48 tříd z různých školských zařízení a jednotlivými stanovišti s ukázkami prevence a zdravovědy prošlo na 1.100 dětí!

„Cílem dnešního dopoledne je seznámení se s jednotlivými složkami IZS a představení jejich činnosti a denní náplně. K vidění byla výzbroj, výstroj a technika se kterou denně pracují právě všechny složky. Mohli si vše osahat a zeptat se k čemu se co používá. Dále bylo možné projít stan, který imitoval bytový požár, střelecký trenažér společně s Armádou České republiky nebo nacvičit správnou hygienu rukou, resuscitaci a mnoho dalšího, uvedl hlavní organizátor akce Jan Hamar z Komunitního centra Chebsko.

V sobotu čekal na návštěvníky opět nabitý program v podobě aktivních ukázek před pódiem - zadržení pachatele (PČR),  záchrana tonoucího (HZS), vloupání do vozidla a zásah Městské policie, nalezení nedovolených látek za pomoci služebního psa vězeňské služby, zástava oběhu (Zdravotnická záchranná služba) nebo zásah nebezpečnou látkou a dekontaminace hasičů (drážní hasiči).

U stanu Karlovarské krajské nemocnice si od laborantů Transfuzní stanice Nemocnice Cheb nechalo na 240 osob  určit svou krevní skupinu. Tou nejčastěji zjištěnou byla tradičně A pozitivní (91 osob) v závěsu pak 0 pozitivní (68 osob).

“Zájem o bezplatné určení krevní skupiny je vždy obrovský. Naším cílem je při těchto akcích zároveň oslovit potencionální dárce krve, kteří by mohli posílit naši dárcovskou základnu v Nemocnicích Cheb i Karlovy Vary. Krev z našich transfuzních stanic dodáváme do nemocnic, naši dárci tak pomáhají zachraňovat životy pacientů při vážných onemocněních, po nehodách či při operacích,” uvedla vrchní sestra transfuzní stanice Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb Libuše Schützová.

Své stanoviště měla na místě i Česká společnost AIDS pomoc, která na místě prováděla anonymní testování na HIV a žloutenku typu B a typu C.

Tato preventivně bezpečnostní akce přilákala na šest tisíc zájemců všech věkových skupin. Organizátoři akce - Komunitní centrum Chebsko i Karlovarská krajská nemocnice již plánují další třetí ročník.

Podívejte se na krátké shrnutí - https://youtu.be/LNLJXhYgZoQ

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívil zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji  

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci pracovní cesty navštívil spolu s dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví léčebné lázně v Mariánských lázních a Karlovarskou krajskou nemocnici v Karlových Varech.

 V Mariánských lázních ministr zdravotnictví spolu s náměstkem Josefem Pavlovicem a vedoucím Českého inspektorátu lázní a zřídel Zdeňkem Třískalou řešil se zástupci společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. stav českého lázeňství a jak může ministerstvo pomoci. V rámci návštěvy vedení lázní ministrovi představilo fungování lázeňské péče v Mariánských lázních.

V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech ministr zdravotnictví a jeho tým jednal se zástupci vedení Karlovarského kraje i krajské nemocnice. Řešena byla spolupráce při zajištění zdravotní péče, onkologická péče, vzdělávání zdravotníků a vyslechl si plány na rozvoj zdravotní péče v kraji. „Zástupci Karlovarského kraje a vedení nemocnice mě seznámili s fungováním, personálním zajištěním a plány rozvoje zdravotní péče v Karlovarském kraji. Zdravotnictví v Karlovarském kraji čelí řadě výzev a Ministerstvo zdravotnictví s jeho přímo řízenými organizacemi je pod mým vedením kraji maximálně nápomocno, ať už jde mj. o onkologickou péči, vzdělávání zdravotníků či projekty financované z evropských zdrojů,“  uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Generální ředitel nemocnice prezentoval úspěchy nemocnice v podpoře a rozvoji centrové péče v některých oborech a rozsáhlý projekt generelu obou nemocnic. Nejen nedávno dokončenou kompletní rekonstrukci chebské nemocnice, ale i další investice do modernizace a rekonstrukce budov karlovarské nemocnice. „V rámci návštěvy pana ministra Vlastimila Válka jsme nastínili naši úlohu, jakožto největšího poskytovatele zdravotnické péče v Karlovarském kraji, rozvoj nemocnice a zajištění centralizované péče v našem kraji. Věnovali jsme čas debatě o onkologické péči v našem regionu s absencí fakultní nemocnice a spolupráci s ostatními pracovišti,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, FICS.

Pro Karlovarský kraj je stále aktuální téma letecké záchranné služby, kterou v kraji postrádáme. Již dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že třetina území regionu není pokryta v doletové době dvaceti minut, což je zejména pro oblast Krušných hor značný problém, a to z pohledu silného turistického ruchu a nedostupnosti terénu. Pokud by v kraji vzniklo stanoviště letecké záchranné služby, mohla by posádka obsloužit, v případě potřeby, i značnou část sousedních krajů. Snažíme se být v této věci aktivní a již jsme zadali k vypracování dokumentaci, která shrne veškeré požadavky nezbytné pro její zřízení. Karlovarský kraj by pak byl schopen zajistit vybavení, letecké záchranné služby, nicméně provoz by měl být hrazen ze strany státu,“ uvedl poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš. 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma