09.11.2017

Pohodová vernisáž výstavy koncertních plakátů Oldy "Goldy" Neumanna Znouzectnost - oficiální profil. Celá kolekce bude k vidění v pavilonu A Nemocnice v Karlových Varech až do poloviny prosince.

číst více

09.11.2017

Chobotničky pomáhají v karlovarské nemocnici.

https://vary.idnes.cz/chobotnicky-hackovani-hracka-miminka-inkubator-novorozenci-nemocnice-palicka-chobotnicky-pro-k-iky-/vary-zpravy.aspx?c=A171030_361131_vary-zpravy_ba&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

číst více

01.11.2017

Nemocnice vyměnila za plného provozu trafostanice

Největší zdravotnické zařízení v kraji držely plných pět hodin v provozu pouze dieselové generátory a záložní zdroje. Operační sály i jednotky intenzivní péče pracovaly naplno.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vyměnit kompletní technologii obou trafostanic zásobujících nemocnici elektřinou za plného provozu se podařilo energetikům Karlovarské krajské nemocnice (KKN) společně s techniky společnosti ČEZ a dodavatelských firem. Náročná akce se přitom pacientů nijak nedotkla a nemocnice po celou dobu výměny zůstala v provozu.

“Plných pět hodin jela naše nemocnice na záložní zdroje, aniž by to mělo dopad na pacienty,” potvrzuje David Bracháček, člen představenstva KKN pověřený řízením technického úseku. Nemocnice tak plně zúročila kontinuální budování i pravidelné provozní testy svého systému záložních zdrojů.

“Ten je vybudován několikastupňově a umožňuje zachovat provoz nemocnice i za zcela mimořádných okolností. Jako klíčové zdravotnické zařízení Karlovarského kraje musíme být schopni se postarat o pacienty i v době živelných pohrom, nebo za situace, kdy by z nějakého důvodu došlo k částečnému nebo dokonce úplnému rozpadu energetické přenosové soustavy,” dodává Bracháček.

Klíčové přístroje a pracoviště jako jsou operační sály, nebo jednotky intenzivní péče Nemocnice Karlovy Vary tak jsou kompletně zálohovány vlastními zdroji. V případě jakéhokoliv přerušení dodávek elektrické energie během zlomku vteřiny přebírají napájení všech přístrojů i osvětlení velké UPS, aniž by například operační týmy na sálech musely, byť jen na okamžik, přerušit práci.

“Vzápětí po nich automaticky startují i dva obří dieselové agregáty o výkonu 720 a 640 kW. Jde v podstatě o dva speciálně upravené lodní motory, které jsou schopny zajistit výrobu elektřiny pro celou nemocnici. Jak postupně přebírají zásobování jednotlivých částí nemocnice, jsou následně odpojovány jednotlivé záložní bateriové zdroje až do doby, kdy všechny části nemocnice zásobují agregáty,” potvrzuje Přemysl Novák, energetik KKN.

Oba obří motory hodinově spotřebují až sto devadesát litrů nafty a v případě výpadků velkého rozsahu by byla nemocnice přednostně zásobována palivem prostřednictvím integrovaného záchranného systému. K tomu však tentokrát nebylo nutné sáhnout. “Díky perfektně zvládnuté práci všech zúčastněných firem i zaměstnanců nemocnice se podařilo během pouhých pěti hodin zvládnout přepojení stávající technologie trafostanic distribuční soustavy vysokého napětí 10 kV a na nově nainstalované trafostanice pro napěťovou hladinu 22 kV. Takže jsme jen doplnili nádrže jednou autocisternou a nemocnice mohla přejít zpět do běžného každodenního režimu,” uzavírá Novák.

Důvodem náhrady stávajících nemocničních trafostanic byla změna velikosti napětí v distribuční síti ČEZ. Náklady na tuto komplikovanou akci přesáhly 800 tisíc korun a Karlovarská krajská nemocnice je plně hradila ze svého rozpočtu. Nové transformátory by měly být schopny dodávat nemocnici elektřinu po dobu nejméně dalších dvaceti let.

Z hlediska zásobování elektrickou energií patří Karlovarská krajská nemocnice k nejlépe zabezpečeným zařízením v regionu. Ačkoliv zákon nařizuje, aby zdravotnická zařízení tohoto typu byla připojena k distribuční soustavě dvěma samostatnými linkami, KKN disponuje i záložní třetí linkou. Celá nemocnice pak prochází pravidelnými zátěžovými testy, které každý měsíc prověřují funkčnost všech záložních zdrojů.

(Na fotografiích demontáž posledního z transformátorů a jeden generátorů který dodával plných pět hodin nemocnici elektřinu.)

číst více

30.10.2017

POZICE JE JIŽ OBSAZENA!

Hledáme posilu do našeho týmu na atraktivní pozici Junior HR-Specialista!

Očekáváme: středoškolské vzdělání s maturitou, případně Bc., znalost práce na PC, organizační schopnosti, samostatnost a komunikační schopnosti.

Nabízíme: dobrý kolektiv, možnost profesního růstu, výhodné firemní benefity, odměňování v závislosti na praxi a schopnostech.

Více informací: Mgr. Bc. Jana Jirsová, DiS., tel.: 734 360 278, mail: jana.jirsova@kkn.cz

Ilustrační foto: Steve Wilson, Flickr.com

číst více

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


V době státních svátků jsou lékárny KKN a.s. otevřeny: Po - Pá 09:00 – 21:00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna